Kela-kunder

Har du rätt till FPA ersättning för dina taxiresor? Du kan få ersättning för resor till offentlig och privat sjukvård, till mödrarådgivning och till förlossning. Mera info på FPA:s sidor!

Telefonnumret till Södra-ÖSterbottens sjukvårdsdistrikts taxiområde är  0100 86 001 (1,41€ + lsa).

Beställ vårt infobrev