Taxitjänster

Laes välutrustade taxibilar står alltid till tjänst endast ett telefonsamtal bort! Våra stora taxibilar har plats för 8 personer och de betjänar dygnet runt, årets alla dagar och oberoende av destinationen. Vi använder oss av Taxiförbundets taxiavgifter som kan hittas på Taxiförbundets sidor. Med taxiräknare nedan kan du redan på förhand räkna ut ett ungefärligt pris för din resa. Obs! Priset är riktgivande och kan variera utgående från t.ex. väntetid, övrig trafik och trafikljus.

Ring Laes 24h taxinummer  0400 363 343!

Kvalitetscertifikat

Tapio Lae Oy har sedan 2016 ett kvalitetsprogram certifierat av Taxibranschens Kvalitetscenter! Med kvalitetsprogramet vill man trygga att finsk taxitjänst även i framtiden är trygg, pålitlig och av hög kvalitet. Du kan läsa mera på adressen www.taksialanlaatukeskus.fi.

Beställ vårt infobrev