Invahissar

Våra bilars hissar är marknadens bästa. Passagerarens
säkerhet har tagits i beaktande i alla detaljer, med början
i rejäla sidoräcken. Invahiss finns förutom i våra taxin även i
vår VIP-buss!

Beställ vårt infobrev